خدمات اضطراری ارسال فوری فوم آتش نشانی

 

 

واحد خدمات ارسال فوری فوم های آتش نشانی در مواقع اضطراری فعال می باشد.

تلفن سفارش اصطراری فوم:   09128301080

 

شرکت آذرکاوین در اقدامی جدید در کشور، واحدی را در مجموعه خود راه اندازی نموده تا بتواند در زمان اضطراری حریق در کنار همکاران عزیز خود در آتش نشانی های سراسر کشور باشد.

در این بخش چند رده از فوم های چند منظوره نگهداری و مدیریت میشود و در زمان حادثه، امکان بارگیری و ارسال به کلیه مناطق کشور تنها طی چند ساعت امکان پذیر می باشد.

 

 

فوم های آماده ارسال:

FP

FFFP

AFFF

AR-AFFF

 

تلفن تماس جهت سفارش اضطراری فوم:  09128301080

Address : First Fl., No.36, West Jami Str., Zaferanieh, Tehran – Iran

E-Mail : [email protected] 

 

Tel: +98 21 2241 6208

Fax:+98 21 2242 9773

  

Copyright © AzarKavin 2015